Menu

PRIVACY THAILAND

About

ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทั้งหลายกำลังล่องลอยอยู่บนโลกออนไลน์ที่มีผู้คอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลที่เราเชื่อว่าเราเห็นได้คนเดียวเท่านั้น หรือเห็นได้เพียงสองคนกับเพื่อน หาใช่ความลับอีกต่อไป

  • เราจะตระหนัก?
  • ระแวง?
  • ระวัง?
  • เรื่องนี้อย่างไร?